Tag Archives: khắc phục lỗi

Không tuân thủ các quy ước đặt tên

Không tuân thủ các quy ước đặt tên

Một trong những lỗi nghiêm trọng mà người lập trình có thể phạm phải là định nghĩa một quy ước đặt tên tồi. Tôi đã tiếp quản nhiều dự án

Dùng nhầm biểu thức chính quy

Dùng nhầm biểu thức chính quy

Biểu thức chính quy (Regular expressions) là công cụ mạnh để tìm và tổ chức dữ liệu, như là kiểm định địa chỉ e-mail hoặc kiểm tra một URL. Tuy

Lỗi chết người trong php

Lỗi chết người trong php

Chép và dán: không phải hướng đi tốt Tôi đã gặp nhiều tay lập trình mới vào nghề đi chép những đoạn mã (thí dụ như là kiểm tra địa