Lỗi chết người trong php

Lỗi chết người trong php

Chép và dán: không phải hướng đi tốt

Tôi đã gặp nhiều tay lập trình mới vào nghề đi chép những đoạn mã (thí dụ như là kiểm tra địa chỉ e-mail, gửi e-mail, lấy giá trị từ form để soạn e-mail). Họ thường dán chúng vào chương trình của mình và rồi kết quả là một đống những câu lệnh gửi form không an toàn.
Dù rằng một đoạn mã chạy được trong những điều kiện tối ưu, nó thường gặp lỗi trong bất kì sự kiểm tra “mã tốt” nào Công việc chắp vá sẽ không có các ưu điểm sau:

Mở rộng được: đoạn mã trông như các mảnh riêng rẽ ráp vá vào nhau. Nếu nhờ một lập trình viên có kinh nghiệm sửa chương trình của bạn, họ thường thích viết lại toàn bộ Đoạn mã không đọc được sẽ không mở rộng được.

An toàn: bạn có thể đang chép mã của người khác vào chương trình của mình mà lại không hiểu rõ ràng đoạn mã đó. Hãy tưởng tưởng xem. Nếu đoạn mã đó có một lỗi làm xoá toàn bộ đĩa của bạn Hơn nữa, cùng một đoạn mã thì tính an toàn không giống nhau trên các hệ thống khác nhau. Cuối cùng, chương trình của bạn sẽ kế thừa lỗi của người khác.

Nhanh: khi cắt dán các đoạn mã, kết quả thường sẽ chạy không nhanh, vì chúng không có một tiến trình chung hợp lí (đây là điều quan trọng nhất khi viết các chương trình nhanh)

1. Làm đúng phương pháp: tìm hiểu trước, sao chép sau

Nghiên cứu mã của người khác kĩ lưỡng trước khi sao chép. Phân tích xem nó làm gì. Chỉ khi nào đoạn mã ấy đọc được, nhất quán với logic chương trình của bạn, và không có lỗi, thì mới nên sao chép nó. Tiến hành lúc này sẽ giúp bạn chỉnh sửa nó phù hợp với các phần còn lại của chương trình một cách thoải mái hơn.

2. Các thư viện rất tốt

Chỉ dùng các thư viện PHP từ các nguồn tin cậy như PEAR hoặc kho các lớp của PHP (PHP Classes Repository). Với các gói API có sẵn, việc dùng các hàm của nó cũng không thành vấn đề.