Học kiến thức lập trình JavaScript

Học kiến thức lập trình JavaScript

Học kiến thức lập trình JavaScript cơ sở thông qua các hướng dẫn thực hành từng bước. Cuốn sách hướng dẫn bạn từng bước để lập trình JavaScript. Lý tưởng cho người học làm quen với những kỹ năng lập trình cơ bản, cuốn sách này cung cấp các chỉ dẫn rõ ràng, những ví dụ thực hành thực tế, cần thiết để tạo hoặc tùy chỉnh các ứng dụng Web giàu tính tương tác bằng cách sử dụng kỹ thuật và các tính năng chính của JavaScript.

hoc-kien-thuc-lap-trinh-javascript

Bạn sẽ có khả năng:

  • Viết và triển khai mã JavaScript sử dụng Microsoft® Visual Studio® 2010, Eclipse IDE, hoặc các trình soạn thảo văn bản
  • Làm việc với cú pháp và các kiểu dữ liệu trong JavaScript
  • Sử dụng DOM để truy xuất, tạo và thay đổi các phần tử HTML
  • Tạo hiệu ứng rollover cho ảnh và hiệu ứng trình chiếu ảnh
  • Kiểm tra tính hợp lệ và cung cấp phản hồi cho dữ liệu người dùng nhập vào Web form
  • Thao tác với các style CSS và đáp ứng lại các sự kiện trình duyệt
  • Sử dụng AJAX để phát triển các ứng dụng Web giàu tính tương tác
  • Tiết kiệm công sức lập trình bằng cách sử dụng các framework JavaScript như jQuery

– Số trang: 464
– Kích thước: 17*24cm
– Trọng lượng: 850gr