PHP

Sử dụng Session trong PHP

Sử dụng Session trong PHP

Điều này gây khó khăn cho một số công việc như là mua hàng ( shopping carts) – những thứ cần thiết dữ liệu ( sản phẩm người dùng đã

Đếm số người đang online

Đếm số người đang online

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm số người online trên website của bạn từ những IP khác nhau. ( Chỉ những IP khác nhau thì số người